Chương Trình Nhà An Toàn Chất Chì

Chương Trình Nhà An Toàn Chất Chì của Quận Santa Clara sẽ giúp nhận định và dẹp bỏ những mối nguy hiểm của sơn có chất chì tại Quận Santa Clara bằng cách cung cấp miễn phí cho cư dân các dịch vụ thanh tra và giảm thiểu sơn có chất chì. Chương Trình này là nỗ lực hợp tác giữa Bộ Sức Khỏe Môi Trường, Bộ Sức Khỏe Công Cộng, Văn Phòng Biện Lý Quận, và các nha sở khác của Quận, cùng làm việc với các cơ quan công khác và các tổ chức hợp tác trong cộng đồng.

Các mục tiêu chính của Chương Trình Nhà An Toàn Chất Chì là nhằm nhận định và dẹp bỏ (hoặc “giảm thiểu”) những mối nguy hiểm của sơn có chất chì tại các đơn vị gia cư có ưu tiên cao trên khắp Quận Santa Clara, gồm cả, nhất là:

 • Các đơn vị gia cư của các gia đình có trẻ em có lợi tức thấp hơn hoặc phụ nữ có thai, cũng như những nơi giữ trẻ ở tư gia. 
 • Các đơn vị gia cư trong những khu vực trong Quận tập trung nhiều mối nguy hiểm về chì.

Chương trình sẽ được vận hành với tập trung vào bình đẳng sức khỏe và sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác cộng đồng để đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ quan trọng này một cách công bằng, hiệu quả, và năng suất cao.  Quận Hạt đang tìm kiếm những người tham gia quan tâm đến Nhóm Cố Vấn Cộng Đồng (CAG) để cung cấp các hướng dẫn và phản hồi về những chiến lược thực hiện của Chương Trình. Để tìm hiểu thêm về CAG và tình nguyện phục vụ trong CAG, hãy nhấp vào đây.

Chương trình Ngôi nhà An toàn với Chì sẽ cung cấp các dịch vụ kiểm tra miễn phí, dựa trên các tiêu chí hội đủ điều kiện, cho nhà ở và nhà chăm sóc trẻ tại gia để xác định các mối nguy hiểm liên quan đến sơn có chì. Những ngôi nhà được xác định có mối nguy hiểm với chì có thể hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ tẩy bỏ miễn phí. Quận Hạt hiện đang phát triển Chương trình Ngôi nhà An toàn với Chì và sẽ cập nhật trang này khi các đơn xin cho kiểm tra và tẩy bỏ đã có sẵn cho công chúng.

Các Thắc Mắc Thường Gặp

  Đa số nhà xây trước năm 1978—khi mà sơn có chất chì bị cấm tại Hoa Kỳ—đều mặc định được xem là có sơn có chất chì. Sơn có chất chì có thể gây ra nguy hiểm về chất chì khi sơn đã cũ, chẳng hạn như sứt mẻ, tróc, mặt sơn thành phấn, nứt nẻ, hoặc rơi ra từng miếng mỏng. Ngoài ra, sơn có chất chì trên cửa ra vào và cửa sổ có thể tan thành bụi chì khi cọ sát vì mở và đóng cửa. Sơn có chất chì trên những bề mặt thường đụng chạm như sàn nhà, bàn ghế, và đồ chơi cũng có thể sứt mẻ hoặc biến thành bụi sơn. Và sơn có chất chì có thể thấm vào đất, nhất là xung quanh chu vi nhà. Cần kiểm tra để xác định xem có sơn có chất chì trong nhà hay không. Chương Trình Nhà An Toàn Chất Chì sẽ kiểm tra miễn phí, dựa trên các tiêu chí về điều kiện, đối với các ngôi nhà và những nơi giữ trẻ ở tư gia để nhận định những mối nguy hiểm về sơn có chất chì.

   

  Hãy điền mẫu dưới đây để nhận thêm tin tức và thông báo về Chương Trình Nhà An Toàn Chất Chì:

  Lead Safe Homes Contact

  Address/Dirección/Địa Chỉ
  I would like to know more about/Quisiera obtener más información sobre/Tôi muốn biết thêm về
  I am a/Yo soy/Tôi là

  Các sự thật về chương trình Nhà An Toàn Chất Chì

  Tất cả dịch vụ đều MIỄN PHÍ; không tính tiền người thuê, chủ đất, hoặc chủ nhà.

  Đội ngũ của chúng tôi sẽ loại bỏ bất cứ mối nguy hiểm nào của sơn chì bên trong và ngoài nhà quý vị.

  Sẽ không bao giờ hỏi về tình trạng di trú hoặc quốc tịch và không tiết lộ dữ kiện cho các cơ quan di trú.

  Bất cứ dữ kiện cá nhân nào được thu thập đều sẽ được giữ kín.

  Có nhân viên chương trình biết nói các ngôn ngữ khác ngoài Anh Ngữ trong toàn bộ tiến trình này.

  Các chuyên gia có giấy phép hành nghề và được bảo đảm sẽ thực hiện công việc kiểm tra sơn có chất chì và các thủ tục khắc phục.

  Nhân viên kiểm tra sẽ sẵn sàng trả lời thắc mắc.

  Đa số những trường hợp sửa chữa sẽ mất chưa tới một tuần, và chúng tôi có trợ giúp gia cư tạm thời nếu cần để giữ an toàn cho cư dân trong khi tiến hành công việc sửa chữa.

  Sẽ có cuộc kiểm tra sau cùng sau khi việc sửa chữa được thực hiện để đánh giá chất lượng công việc và đảm bảo việc sửa chữa đã được thực hiện đúng cách.

  Dần dần chúng tôi sẽ phục vụ những khu vực khác trong Quận. Hãy ghi danh để được cập nhật tin tức về chương trình này!

   

  ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.