Chì là một kim loại độc có trong không khí, đất, bụi, và nước uống. Chất này rất độc khi ngấm vào cơ thể con người. Trẻ em dưới sáu tuổi rất dễ bị nhiễm chất chì, tác hại vĩnh viễn đến thần kinh và tri thức, kể cả giảm số thông minh (IQ) và bị các chứng rối loạn về hành vi, ngay cả khi mức độ chì trong máu thấp. Tuy đa số những nguồn chính thải ra chất chì vào môi trường đều đã bị cấm, sơn cũ có chất chì vẫn còn trong hằng chục triệu căn nhà trên khắp nước. Chì cũng có thể có trong một số hàng tiêu thụ nhập cảng, đồ chơi, thực phẩm, đồ gốm, nước uống, và trong đất. Người ta cũng có thể bị nhiễm chì từ xăng máy bay có pha chất chì và những nguồn kỹ nghệ. Hãy bấm vào những đường liên kết ở trên để tìm hiểu xem Quận Santa Clara đang làm gì để bảo vệ cư dân không bị nhiễm chất chì và quý vị có thể làm gì để tối giảm rủi ro.

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.